Ambulance u Arbesa s.r.o.
gynekologie
porodnictví
klinická onkologie
vnitřní lékařství a cestovní medicína

akupunktura
Naši lékaři.
Naše fotogalerie.
Naše smluvní zdravotní pojišťovny.

Přijímáme nové pacienty

V oboru klinická onkologie provádíme:

Kontrolní vyšetření a sledování specializovaným onkologem.
Odběry a vyhodnocení výsledků markerů nádorových onemocnění a v návaznosti na ně stanovení dalšího
diagnosticko-léčebného postupu.
Poradnu pro onemocnění ledvin a močových cest se zaměřením na diagnostiku a léčbu onemocnění prostaty.
Ultrazvuková vyšetření ledvin, močových cest, prostaty a orgánů dutiny břišní prováděná specializovaným lékařem.
Poradnu pro prevenci nádorových onemocnění.
Při pozitivní rodinné anamnéze (výskyt onkologického onemocnění u blízkých příbuzných) stanovení individuálního plánu kontrol dle závažnosti zjištěného rizika.

V případě potřeby dalších výkonů léčebných či diagnostických spolupracujeme s odpovídajícími specializovanými centry a nemocnicemi.

stránka: <1> <2>