Ambulance u Arbesa s.r.o.
gynekologie
porodnictví
klinická onkologie
vnitřní lékařství a cestovní medicína

akupunktura
Naši lékaři.
Naše fotogalerie.
Naše smluvní zdravotní pojišťovny.

Přijímáme nové pacienty

V oboru porodnictví provádíme:

• Včasnou diagnostiku těhotenství - ultrazvukové vyšetření a odběry krve - výsledky v den odběru.
• Pravidelné prohlídky v těhotenské poradně včetně všech laboratorních odběrů.
• Odběr a vyhodnocení screeningového biochemického vyšetření k vyloučení vývojových vad plodu a poruch chromozomů v 1. a 2. trimestru těhotenství ve spolupráci se zkušeným genetikem. Vyhodnocení rizika chromozomálních poruch plodu.
• Ultrazvuková vyšetření ve 12. týdnu těhotenství a dále ve 20. a 30. týdnu gravidity, ultrazvukové kontroly růstu plodu a další dle potřeby.
• Vyšetření ultrazvukem můžete sledovat i se svými blízkými na velkoplošné obrazovce. Obrázky miminka jak na fotografii, tak na CD či jiných nosičích.

Po dohodě s lékařem možnost individuální péče před porodem a při porodu v příslušné porodnici.