Ambulance u Arbesa s.r.o.
gynekologie
porodnictví
klinická onkologie
vnitřní lékařství a cestovní medicína

akupunktura
Naši lékaři.
Naše fotogalerie.
Naše smluvní zdravotní pojišťovny.

Přijímáme nové pacienty

V oboru vnitřní lékařství a cestovní medicína provádíme:

• Posouzení zdravotního stavu před cestou, interní vyšetření včetně EKG a léčebná péče před plánovanou cestou.

Úpravu léčby a stanovení účelného očkování před odjezdem.
Individuální rady dle místa cesty a charakteru pobytu.
Lékařské vyšetření před provedením očkování a vlastní očkování dle doporučení WHO a současného epidemiologického stavu.
Doporučení chemoprofylaxe proti některým přenosným onemocněním, včetně doporučení vhodných insekticid a repelentních látek.
Doporučení vhodné cestovní lékárničky pro danou zemi nebo lokalitu.
Kontrolu po návratu z cest, v případě i pozdních potíží doporučení následných vyšetření.